Questions? Call Us.

Toll Free: 1-800-517-3005
Mon-Fri 8am to 5pm (Pacific Time)
Welcome Guest!
Log In  /  Join Us
ziga bifa ​Miljövänliga Material I Konstruktion: Urval Och Tillämpning
Back To Blogs List
Miljövänliga material i konstruktion: urval och tillämpning.
 Building Sustainability 18 - En ledande konferens för hållbart samhällsbyggande - arrangerad av staden Stockholm och Swedish Green Building Council.
  För fjärde gången presenterar Swedish Green Building Council och staden Stockholm Building Sustainability 18. Under två dagar belyser vi problem och lösningar under hela processen av samhällsbyggande, från planering och konstruktion till förvaltning. Dra nytta av möjligheten att interagera med ledande experter och beslutsfattare på det mest betydelsefulla mötesplatsen för året.
Framtidens energi: framtidsutsikter för förnybara källor i byggandet https://buildingsustainability18.se/
 Hållbart samhällsbyggande är inte bara en trend, det är en nödvändighet. Med den ökande medvetenheten om miljöfrågor och behovet av att minska vår påverkan på planeten, har hållbarhetsfrågor blivit centrala inom samhällsbyggande. Building Sustainability 18 är en mötesplats där experter och praktiker samlas för att diskutera och utbyta idéer om hur vi kan skapa mer hållbara samhällen för framtiden.
  En av huvudanledningarna till att skapa hållbar utveckling 18 är att det är den ledande konferensen för hållbart samhällsbyggande i den nordliga regionen. Med representanter från olika delar av samhället, inklusive regeringen, näringslivet, akademin och det civila samhället, ger konferensen en unik möjlighet att samla olika perspektiv och erfarenheter för att främja hållbarhet.
  Konferensen erbjuder också över 30 fallstudier med goda exempel på hållbart samhällsbyggande från olika delar av världen. Dessa fallstudier visar på olika metoder och tekniker som har använts för att skapa mer hållbara och miljövänliga samhällen. Genom att dela dessa exempel kan konferensen inspirera andra att ta efter och implementera liknande åtgärder i sina egna samhällen.
  En annan viktig aspekt av Building Sustainability 18 är att det är en oberoende arena för ärliga samtal. Här kan deltagarna öppet diskutera både framgångar och utmaningar inom hållbart samhällsbyggande utan att behöva ta hänsyn till politiska eller ekonomiska intressen. Detta skapar en atmosfär där nya idéer kan frodas och innovation kan blomstra.
  Debatter och kritiska perspektiv är också en central del av konferensen. Genom att utmana etablerade tankesätt och ifrågasätta konventionella metoder strävar Building Sustainability 18 efter att driva gränserna för hållbart samhällsbyggande och främja nya och innovativa lösningar på dagens utmaningar.
Energieffektiv teknik i stadsbelysning: skapandet av smarta system
  Slutligen erbjuder konferensen en unik möjlighet till nätverkande och skapande av nya affärskontakter från hela landet. Genom att möta och interagera med andra yrkesverksamma inom branschen kan deltagarna utbyta idéer, lära sig av varandra och skapa potentiella samarbeten som kan främja hållbarhet på alla nivåer av samhällsbyggande.
  Building Sustainability 18 är mer än bara en konferens. Det är en plattform för förändring och innovation inom hållbart samhällsbyggande som syftar till att skapa en mer hållbar och livskraftig framtid för alla. Genom att samla de bästa tankarna och praktikerna inom branschen kan konferensen bidra till att forma en mer hållbar värld för kommande generationer.


Post a New Comment
Name:
9 - 5 =  <-- Please solve this simple math problem to post a comment.

Comments

. fuzz
fuzz
fuzz
fuzz