Questions? Call Us.

Toll Free: 1-800-517-3005
Mon-Fri 8am to 5pm (Pacific Time)
Welcome Guest!
Log In  /  Join Us
Total Stars: Not Rated
Member Since: August 2021

 
Links
 


Send E-Mail to: Acquy Rocket

Your Name:
Security Check 3 + 4 =
Solve math, prevent spam
Your Email:
Subject: 
Message:


Join Acquy Rockets mailing list.

Your E-Mail:

If you're already subscribed, you can also unsubscribe.

Acquy Rocket  Artist
Acquy Rocket được thành lập từ 06/2000. Đến nay chúng tôi trở thành đơn vị phân phối ắc quy hàng đầu tại Việt Nam
Sản phẩm của chúng tôi gồm có:
- Ắc quy viễn thông Rocket
- Ắc quy Ô tô
- Ắc quy xe điện sân golf
- Ắc quy UPS
- Ắc quy xe nâng điện
- Ắc quy xe máy
- Ắc quy năng lượng mặt trời
Hotline: 096687523
Hotline: 0966875237
Địa chỉ: 65, Ngõ 124, Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà nội
Map: https://goo.gl/maps/xbDpGFc6NJ6awvvM6
Website: https://acquyrocket.com.vn/
Shoppee: https://shopee.vn/rocketbattery
Facbook: https://www.facebook.com/Rocketbatteryvn
Twitter: https://twitter.com/acquy_rocket
Instagram: https://www.instagram.com/acquyrocket/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/acquy-rocket/
Pinterest: https://www.pinterest.com/Acquy_Rocket/_created/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCz5Bd2ZZFVoOW2VPC8Bg2Ug
Ắc quy ô tô
Rocket SMF NS40Z (12V-35Ah)
Rocket SMF NS40ZL (12V-35Ah)
Rocket SMF 44B19L (12V-42Ah)
Rocket SMF NX100-S6L (12V-45Ah)
Rocket SMF NX100-S6LS (12V-45Ah)
Rocket SMF 50D20R (12V-50Ah)
Rocket SMF 50D20L (12V-50Ah)
Rocket SMF 55D23R (12V-60Ah)
Rocket SMF 55D23L (12V-60Ah)
Rocket SMF 75D23L (12V-65Ah)
Rocket SMF NX110-5 (12V-70Ah)
Rocket SMF NX110-5L (12V-70Ah)
Rocket SMF NX110-5Z (12V-75Ah)
Rocket SMF NX110-5ZL (12V-75Ah)
Rocket SMF NX120-7L (12V-90Ah)
Rocket SMF NX120-7 (12V-90Ah)
Rocket SMF 115D31L (12V-95Ah)
Rocket SMF 115D31R (12V-95Ah)
Rocket SMF 1000RA (12V-100Ah)
Rocket SMF 1000RS (12V-100Ah)
Rocket SMF N120 (12V-120Ah)
Rocket SMF N150 (12V-150Ah)
Rocket SMF N200 (12V-200Ah)
Rocket SMF 54316 (12V-43Ah)
Rocket SMF 56217 (12V-62Ah)
Rocket SMF 56219 (12V-62Ah)
Rocket SMF 57113 (12V-71Ah)
Rocket SMF 57820 (12V-78Ah)
Rocket SMF 58014 (12V-80Ah)
Rocket SMF 60044 (12V-100Ah)
Rocket SMF 61042 (12V-110Ah)
Rocket AGM L6 (12V-105Ah)
Rocket AGM L5 (12V-92Ah)
Rocket AGM L4 (12V-80Ah)
Rocket AGM L3 (12V-70Ah)
Rocket AGM L2 (12V-62Ah)
Rocket EFB T110 Start-Stop (12V-90Ah)
Rocket EFB S95 Start-Stop (12V-70Ah)
Rocket EFB Q85 Start-Stop (12V-65Ah)
Rocket EFB N55 Start-Stop (12V-45Ah)

ẮC QUY XE GOLF

Ắc quy xe điện Rocket Lithium
ROCKET L-605 (6V-210AH)
ROCKET L-105 (6V-225AH)
ROCKET L-125 (6V-240AH)
ROCKET L-145 (6V-260AH)
ROCKET L-875 (8V-170AH)
ROCKET L-890 (8V-190AH)
ROCKET L-1275 (12V-150AH)
ROCKET L-8125 (8V-240AH)

ẮC QUY CHO UPS

Ắc quy UPS Rocket RP200-12 (12V 200Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP250-12 (12V-250Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP150-12 (12V 150Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP120-12 (12V-120Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP100-12 (12V-100Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP60-12 (12V-60Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP50-12 (12V-50Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP45-12 (12V-45Ah)
Ắc quy UPS Rocket RP35-12 (12V-35Ah)

Expand
Shrink
Sort By: Select Color 
  • Text Search
  • Color Search
  

Toggle options
Collection:
    1     


    1     
Friends - 0
    No Friends
<< >> 
 
Favorite Artworks - 0
    No Favorites
<< >> . fuzz
fuzz
fuzz
fuzz